Terapia obejmuje:

SEPLENIENIE

polega na nieprawidłowej artykulacji spółgłosek dentalizowanych (tj. s, z, c, dz, sz, ż, sz, cz, dż, ś, ź, ć, dź). Zaburzeniu może ulec artykulacja jednej, kilku lub kilkunastu głosek.

ROTACYZM

wadliwa realizacja głoski r

MOWA BEZDŹWIĘCZNA

zamiana samogłosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki, dziecko zamiast „b” mówi „p”, zamiast „d” mówi „t” i dalej: „g” zamienia na „k”, „dz” na „c”, „dż” na „cz”, „dź” na „ć”, „w” na „f”, „z” na „s”, „ż” na „sz”, „ź” na „ś”. Głos dziecka zwykle jest cichy, monotonny, mowa niewyraźna.

KAPPACYZM, GAMMACYZM

wady wymowy, które charakteryzują się nieumiejętnością poprawnej wymowy głoski „k” i „g”.

NOSOWANIE

polega więc na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Mowa może być w różnym stopniu zniekształcona - od lekkiego nosowania do wymowy niewyraźnej, zakłóconej szmerami.

JĄKANIE
AFAZJA DZIECIĘCA

objawami są trudności z wytwarzaniem dźwięków, zniekształcenia słów, przestawki głoskowe, zamienianie dźwięków lub opuszczenia głosek.

KOMUNIKACJA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA