Język jest podstawowym narzędziem poznawania świata. 
Bez tej umiejętności, nasze dzieci nie mają szans na stymulację swojego rozwoju. Przechodzenie na wyższy poziom rozwojowy, może okazać się bardzo trudny.
W świecie opanowanym przez różnego rodzaju przekazy medialne, nasze dzieci codziennie są bombardowane ogromną dawką informacji, obrazów, które przeważnie nie stymulują ich rozwoju intelektualnego. Wady i zaburzenia mowy to bardzo powszechny problem. Dlatego praca z wykwalifikowanym terapeutą jest niezbędna.

Terapia logopedyczna to nie tylko ćwiczenia wymowy i języka,
ale przede wszystkim odpowiednie podejście do dzieci. 
Nasz logopeda dziecięcy prowadzi zajęcia w formie zabaw
i urozmaiconych atrakcji kształtując rozwój mowy u dziecka.

 

Naszym logopedą jest Katarzyna Olszowska – Gieroń:

„Jestem nie tylko logopedą, ale też filologiem polskim i czynnym zawodowo nauczycielem. Podczas praktyk logopedycznych miałam okazję przekonać się, jak ważna jest wczesna interwencja, zarówno przy wadach mowy jak i jej zaburzeniach. 
Dlatego, jeżeli zauważymy u naszego dziecka objawy, które nas zaniepokoją - reagujmy natychmiast.”


W ramach indywidualnych spotkań oferujemy szczegółową diagnozę i profesjonalną terapię logopedyczną w zakresie:

 • usuwania wad wymowy (m.in. rotacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej),
 • wyrównanie opóźnień mowy,
 • wad towarzyszącym zaburzeniom słuchu,
 • zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • autyzmu wczesnodziecięcego i i zespołu Aspergera,
 • zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz procesów neurodegeneratywnych,
 • rehabilitacja mowy u osób dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu,
 • afazji dziecięcej,
 • i innych zaburzeń mowy.

Prowadzimy również zajęcia z zakresu:

 • ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • emisji głosu,
 • nauki wymowy języka polskiego jako obcego.