Cennik usług logopedycznych

Lp RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA ZAJĄĆ CENA
1 DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA Z WYDANIEM OPINII ---- 70,00 zł/ osoba
2a TERAPIA LOGOPEDYCZNA 30 min. 55,00 zł/ osoba
2b TERAPIA LOGOPEDYCZNA 45 min. 65,00 zł/ osoba
2c TERAPIA LOGOPEDYCZNA 60 min. 75,00 zł/ osoba
3 WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA 45 min. 50,00 zł/ osoba
4 ĆWICZENIA EMISJI GŁOSU 30 min. 40,00 zł/ osoba
5 ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU 60 min. 50,00 zł/ osoba
6 DYSLALIA 45 min. 70,00 zł/ osoba
7 RYNOLALIA (NOSOWANIE) 45 min. 70,00 zł/ osoba
8 RERANIE 45 min. 70,00 zł/ osoba
9 TERAPIA ORM (OPÓŹNIENIA ROZWOJU MOWY) 45 min. 70,00 zł/ osoba
10a TERAPIA AFAZJI 30 min. 60,00 zł/ osoba
10b TERAPIA AFAZJI 45 min. 70,00 zł/ osoba