W związku z zaostrzeniem zaleceń dotyczących kwarantanny społecznej związanej z koronawirusem (COVID-19) biuro OSK KAMA pozostaje nieczynne do odwołania.

Zapisy na kurs można dokonywać elektronicznie

Zapisy na kurs

Terminy badań lekarskich ustalać pod nr tel.+48 726655420 lub na adres e-maila: biuro@puhkama.pl


Przypominamy, że wniosek o założenie profilu można składać listownie na adres

Urzędu Miasta Mysłowice - Wydział Spraw Obywatelskich ( Stanowiska praw jazdy
tel. (+48) 32 317 11 55, 32 317 13 34 ).

lub drogą elektroniczną po założeniu skrzynki:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza systemu Pojazd i Kierowca do założenia PKK
Profil umożliwi Wam w czasie ograniczonych możliwości poruszania się przygotować się do części teoretycznej egzaminu państwowego samodzielnie lub

zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 roku poz. 600 j.t. z późn. zm.), wykłady w ramach części teoretycznej kursu na prawo jazdy mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.

W wybranym przez siebie WORD zdajecie egzamin teoretyczny. Znowelizowane rozporządzenie pozwala na rozpoczęcie jazd od razu po zaliczonym egzaminie w WORD.

Szkolenie z pierwszej pomocy może odbyć się np. w trakcie trwania jazd lub nawet po ich zakończeniu – wyjeżdżeniu wszystkich godzin.

Do założenia profilu PKK potrzebujesz zestawu dokumentów:

  • wniosku o prawo jazdy,
  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą,
  • orzeczenia psychologa (wydawanego w takim samym celu, co orzeczenie lekarskie; dotyczy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
  • ważnego dowodu tożsamości,
  • aktualnej fotografii o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm,
  • ksero prawa jazdy (jeżeli takie już istnieje, w przypadku dokumentu wydanego za granicą potrzebne jest też jego tłumaczenie),
  • pisemnej zgody opiekunów (jeżeli jesteś niepełnoletni),
  • dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie Polski (gdy jesteś obcokrajowcem).
Wniosek o założenia profilu PKK do pobrania